Saturday, January 31, 2009


امروز هشت روزه که فریدون نیست. دلم براش تنگه. به خاک سپردیمش ولی هنوز یه دنیا حرف دارم براش مثل همیشه. یه دنیا هوار دارم مثل همه. دلم برای همه شبهایی که تا صبح با هم حرف می زدیم و موزیک گوش می دادیم تنگه. شهرام ناظری. مطرب مهتاب رو. رفیق خوبم رو از دست دادم.


آروم و شاد باشی عزیز دل

2 comments:

Anonymous said...

اینجا شده صفحه ترحیم روزنامه ها هر وقت میام یکی مرده

امید said...

تسلیت
تسلیت
تسلیت
چی میتونم بگم